KEN kvalitetssäkringskoncept

Kvalitetssäkring av desinficerande diskmaskiner på sterilcentraler och sköljrum

En förutsättning för ett tillfredställande resultat

Det är i själva verket mycket få saker som ska vara i ordning för att den desinficerande diskmaskinen skall fungerar tillfredsställande och ge ett rent och perfekt resultat i varje process.

Munstycken och filter skall vara rena. Diskarmarna skall kunna rotera. Maskinen skall vara utrustad med avsedda kemikalier, och det utföras förebyggande service.

Konceptets innehåll

Systemet är mycket enkelt och består av en allmän beskrivning (förfarande) och en rad dokument som delvis fungerar som checklistor, och som bevis på att olika saker är klar.

Ladda ner dokumenten gratis

De dokument som behövs kan fritt laddas ner.
Dokumenten finns i Excel och Word och kan användas direkt eller anpassas till särskilda krav på sjukhuset.

Användning och möjlig certifiering

Kvalitetskonceptet kan tillämpas på alla typer av utrustning, oavsett tillverkare.
Begreppet kan också vara ett bidrag till en eventuell certifiering av sjukhuset eller avdelningen.

Mer information

Kontakta vår försäljningsavdelning för mer information.
Vi kommer gärna och diskuterar systemets kapacitet med er och er avdelning.

Kontakta vårt servicecenter, och ta reda på merom förebyggande kvalitetskontroll.

Baggrund og forslag til køreplan

Få hjälp med att välja rätt produkt

KENs erfarna medarbetare hjälper dig gärna med att hitta den rätta produkten.

KEN Kvalitetssäkringskoncept

Ett enkelt och användarvänligt system som säkrar kvalitén av desinficerande utrustningar och dess gods. Ladda gärna ner KENs dokument för detta system.