KEN-lösningar för laboratorier

KENs produktprogram täcker även maskiner för diskning av laboratorieutrustning

Sköljresultat är viktigt

I laboratorier är rent gods naturligvis viktigt, vilket gör att sköljningen i diskdesinfektor blir optimalt och inte lämnar några rester ifrån kemikalier eller liknande. Det kan leda till att kommande mätningar blir förstörda.

KEN-labdiskdesinfekoter är utvecklade för att möta dessa krav, vi hjälper gärna till med rådgivning gällande vattenbehandling så att varje enskild diskning blir perfekt.

Använd de rätta diskinsatserna

KEN har ett brett utbud av insatser för laboratorieutrustning, kontakta oss gärna för att rådfråga om rätt insater för er verksamhet. Har vi inte insatsen till er tillverkar vi den så att ni får en optimal rengöring av godset.

Få hjälp med att välja rätt produkt

KENs erfarna medarbetare hjälper dig gärna med att hitta den rätta produkten.

Effektiva produkter utvecklade för din branch.

Vi erbjuder en komplett uppsättning av produkter. Se översikt anpassad för ditt område.

Rådgivning och service

KEN kan hjälpa dig med mer än att välja rätt produkt, vi är även rådgivande inom: