KEN MediCarGo

Ergonomiskt och praktiskt transportsystem

Flexibelt transportsystem som löser många transport- och förvaringsproblem

Tunga och många lyft är ofta en orsak till arbetsskador. Transportsystemet MediCarGo minskar antalet lyft vid exempelvis lagring och distribution av varor inom sjukvården.
Utredningar har påvisat att tunga lyft minskar med över 70% när vårt transportsystem användes. Systemets huvudprodukt är en rostfri vagn.

Nedan följer en beskrivning av hanteringen av infusionsvätskor på sjukhus.

-I apoteksförrådet packas apoteksvarorna exempelvis infusionsvätskor direkt i vagnens korgar enligt avdelningens beställningslista.

-Vagnen kan rullas till ett mellanförråd.

-Därifrån distribueras vagnen till avdelningen. Manuellt eller i trucktåg.

-Vaktmästaren/transportören placerar vagnen i medicinförrådet på avdelningen och tar med returvagnen till apoteket för ompackning.

-Vid förbrukning tas vätskorna direkt från korgarna i vagnen.

Fördelar

  • Arbetet med tunga lyft minimeras
  • Hanteringen av returemballage minskar
  • Metoden innebär även ett överskådligt lager och minskar lagerkostnader

Läs mer

Specifikationer

Vagn med 10 gejderpar H: 1530mm B: 620mm L: 790mm
Vagn med 7 gejderpar H: 1175mm B: 620mm L: 790mm
Vagn med 4 gejderpar H: 828mm B: 620mm L: 790mm
Hjul 160mm, 2st riktningsspärrade, 2st låsbara
Gejder Plastglidlager
Drag Truckdrag /Sprint
Korgstopp Standard
Transportlåsning Standard
Material Rosfritt
Tillbehör Korg Hög: 600 x 400 x 200mm
Tillbehör Korg Låg: 600 x 400 x 100mm
Tillbehör Mellanvägg Hög: 400 x 200mm
Tillbehör Mellanvägg Låg: 400 x 100mm
Tillbehör Kapell: Vagn 10 gejderpar, Vagn 7 gejderpar, Vagn 4 gejderpar
Tillbehör Bottenplåt
Tillbehör Märkplåt för korg

Service

  • Förebyggande underhåll
  • Serviceabonnemang eller Totalservice
  • Snabb akutservice vid driftstopp

Tillbehör

Ingen utrustning har hittats i databasen på denna maskin, eller på grundval av den utvalda utrustningssökning. Kontakta KEN för att höra om möjlig utrustning.
Korgbroschyr svenska.pdf,
Broschyr vagnar-1.pdf,
Broschyr vagnar-2.pdf,
Broschyr vagnar-3.pdf

Måttskisser och broschyr

Kontakta en KEN-specialist

KEN hjälper dig gärna med att hitta den optimala lösningen.

Montering och installation

Använd KENs expertis, vi hjälper gärna till med rådgivning vad gäller planering.

Utbildning

Få ut mesta tänkbara av din investering. Delta i KENs kursverksamhet.

KEN NetCom

KEN NetCom og KEN XML Connect er innovative og brugervenlige løsninger for procesovervågning og dokumentation.