Välkommen till KEN serviceinfo

KEN har stor erfarenhet av service och underhåll av våra maskiner

Vi erbjuder vår tekniska servicerfarenhet till våra kunder (tekniker), om de vill utföra service på KEN maskiner, eller kanske bara vill veta mer om dess funktion och underhåll.

Erfarenheterna är inskrivna i den så kallade servicemeddelanden som släpps ut från KEN, när vi tror att vi bör vara medvetna om faktorer som kan förbättra dess funktion eller tillförlitlighet.
Det finns också en chans att se "Tips och tricks" som är mer informella råd, som i princip kan tas upp av någon med inloggnings tillgång.

Den information som finns tillgänglig är för våra kunder och därför krävs att du är registrerade i vår tekniska kunddatabas och har etablerat inloggningsuppgifter.

Logga in och få tillgång till tjänsten Notifieringar eller skicka en begäran om tillgång.

Logga-in på KEN serviceinfo

Logga in och få tillgång till tjänsten Notifieringar och Tips & Tricks eller skicka en begäran om inrättande.

Kontakta KEN service

Våra utbildade tekniker är redo i händelse av haveri eller andra oegentligheter.