KEN Service och utbildning

KENs service innebär mer än bara ett besök av en tekniker

Förutom naturligtvis att erbjuda snabb service från våra utbildade tekniker inkluderar Kens serviceaktiviterer en rad andra åtgärder. Hitta relevanta områden och läs mer eller kontakta oss per telefon för rådgivning eller besök av en tekniker.

Du kan också få en handbok för din KEN maskin utöver den som ingår vid leverans.
Skicka oss ett e-postmeddelande med information om maskintyp, maskinnummer, namn och adress: Skicka e-post.

KEN Serviceinfo

KENs erfarenhet av tekniskt underhåll och service gör det tillgängligt för våra kunder som vill utföra tjänsten eller bara vill veta mer om teknik. Klicka på länken och läs mer

Kontakta KEN service

Våra utbildade tekniker är redo i händelse av haveri eller andra oegentligheter.

KEN Kvalitetssäkringskoncept

Ett enkelt och användarvänligt system som säkrar kvalitén av desinficerande utrustningar och dess gods. Ladda gärna ner KENs dokument för detta system.