Vision, Certifikat, Kvalitets-och miljöpolitik

Visionen är vårt mål och vår certifiering hjälper oss att uppnå målen

KENs vision

Vår ambition är att vara den självklara partnern genom utveckling och införande av miljövänliga, effektiva och pålitliga system för att uppfylla kundernas behov inom våra affärsområden.

Certifikat

Vår utrustning uppfyller alla relevanta EU-direktiv som 93/42/EEG (medicintekniska direktivet) och 89/392/EEG (maskiner) och vårt affärssystem är certifierat enligt EN ISO 9001:2008, ISO 13485 : 2003 och EN ISO 14001:2004.

Våra desinficerande diskmaskiner och spoldesinfektorer är produkt certifierade enligt Medicindirektivet artikel 11.3.a samt Annex II.

KEN er Medtech Sweden certifierade.

Kvalitets- og miljøpolitik

KEN A/S utvecklar och marknadsför innovativa hygienlösningar och tjänster till kunder inom sundhets-och livsmedelområdet.

Kvalitet och miljö är de väsentliga fokusområdena hos KEN A/S och vi arbetar ständigt med optimeringar och förbättringar på alla stadier inom organisationen, från försäljning till utveckling över produktion, leverans och tjänster.

Ledningen sätter fast och överväger mål och vi påbörjar löpande projekt för att:
- Optimera produkternas kvalitet.
- Minska verksamhetens miljöbelastning inom processer, produkter och tjänster.

Prioriteringen av kvalitativa och miljövänliga projekt har medarbetare, kunder, miljö och lagstiftning i fokus och genomförs med hänsyn till tekniska möjligheter och bra affärsmannaskap.

Certifikatens giltighetsområden

Kvalitets-och miljöcertifikat omfattar vår verksamhet i KEN A/S, Brobyværk, Sverige, och Ken KEN nimo-AS i Norge.

Download KEN certifikater

RoHS Declaration of conformity

Systemcertifikater (kvalitet og miljø):

ISO 9001
ISO 13485
    ISO 14001

Produktcertifikater IWD (instrumentopvaskemaskiner):

CWD 5000:            
           

Produktcertifikater BWD (bækkenvaskere):

Øvrige certifikater:

REPA-certifikat, Sverige
EL-Kretsen, Sverige